Κυπριακές Εταιρίες Διεθνών Επιχειρήσεων ("ΚΕΔΕ")


Εισαγωγή & συνοπτικό εταιρικό προφίλ του ομίλου
Πρόσκληση σε συνάντηση
Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο
Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε. την 1.5.2004
Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Φορολογικής Νομοθεσίας
Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ στην Ελλάδα
Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα
Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας & εταιρικό δίκαιο, λογιστικά βιβλία, λειτουργία εταιρείας
- Εταιρικό δίκαιο
- Σύσταση - η εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών
- Έγκριση ονόματος
- Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό
- Μετοχικό κεφάλαιο
- Μέτοχοι-Ανωνυμία
- Γενικές Συνελεύσεις
- Διευθυντές & Δ.Σ.
- Εταιρικά έγγραφα
- Τέλη Χαρτοσήμων
- Γραμματέας
- Έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο)
- Τραπεζικοί λογαριασμοί
- Πιστοποιητικό σύστασης
- Λογιστικά βιβλία & στοιχεία
- Έξοδα - Καθημερινή διαχείριση
Ενημέρωση & Τα νέα της Focus Business Services
- Επέκταση σε νέα Κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία
- Ίδρυση Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδος (7/2/2005) (& εκλογή της Focus Business Services στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου)
- Δυνατότητα διεξαγωγής επιτόπιων δραστηριοτήτων στην κυπριακή αγορά (εντός Κύπρου) είτε απευθείας είτε μέσω των Κυπριακών εταιρειών σας
Summary of Cyprus's incentives - MEMORANDUM IN ENGLISH
[Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα της Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα)]
Focus Business Services - σύντομο εταιρικό προφίλ


[Σημαντική σημείωση: Παρακαλώ όπως επισκεφθείτε το διεθνές μας Site (www.fbscyprus.com) για πλήρη ανάλυση & πρόσβαση στα πλήρη κείμενα της Κυπριακής εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας και διακρατικών φορολογικών συμβάσεων]

O όμιλος της Focus Business Services (FBS) είναι ένας αναγνωρισμένος όμιλος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνούς φορολογικού προγραμματισμού, συστάσεων εταιρειών και άλλων νομικών μορφών στην Κύπρο και διεθνώς καθώς και υπηρεσιών αντιπροσώπευσης, trustee services και administration.

Η έδρα μας βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και διαθέτουμε πλήρως στελεχωμένα υποκαταστήματα - γραφεία στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) από το 1999. Επίσης διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο δίκτυο διεθνών συνεργατών που είναι δικηγόροι, λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, τραπεζίτες κλπ., που είναι ειδικοί στον τομέα τους.

H FBS και τα στελέχη της είναι μέλη διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών συνδέσμων και δικτύων. Ο Πρόεδρος του ομίλου είναι ο κ. Αρης Κοτσομύτης BSc (London School of Economics) ACA ICPA (Cy) που κατέχει τον τίτλο του Chartered Accountant του Institute of Chartered Accountants of England & Wales και θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους φορολογικούς συμβούλους στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Ο οίκος μας είναι πολύ γνωστός στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και στον κλάδο της παροχής διεθνών επαγγελματικών υπηρεσιών. Επίσης, στην FBS και συγκεκριμένα στον ελεγκτικό οίκο του δικτύου A K Kotsomitis Chartered Accountants έχει απονεμηθεί τον Ιούλιο του 2005 ο τίτλος του "Gold Employer" ("Χρυσού Εργοδότη") από τον σύνδεσμο ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, τον μεγαλύτερο σύνδεσμο επαγγελματιών λογιστών στην Ευρώπη.

Η Focus Business Services (Cyprus) Ltd. (δια μέσου του Προέδρου της κ. Αρη Κοτσομύτη) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπρο-Ελλαδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (Μέρος του ΚΕΒΕ - Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου).

Συμμετοχές σε Διεθνείς Επαγγελματικούς Συνδέσμους:

ICAEW - The Institute of Chartered Accountants of England & Wales
ICPAC - The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
ESKE - The Board of Directors of the Cyprus-Greece Business Association
ACCA - The Chartered Institute of Certified Accountants of the UK
ITPA - The International Tax Planning Association
STEP - The Society of Trust & Estate Practitioners
EATI - The European - American Tax Institute
IFA - The International Fiscal Association
IoD - The Institute of Directors
AOA - The Asia Offshore Association


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την διεθνή ιστοσελίδα της εταιρείας (www.fbscyprus.com - International Site ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ) ή ζητήστε τα εταιρικά έντυπα από τα γραφεία μας.]

Πρόσκληση σε Συνάντηση ή Ενημέρωση


ΕΑΝ


Έχετε σοβαρό ενδιαφέρον σύσταση Κυπριακής εταιρείας (ή εταιρείας σε άλλη διεθνή δικαιοδοσία - κράτος) στο άμεσο μέλλον τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7470303 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε μας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε με εσάς, ή / και τους οικονομικούς, φοροτεχνικούς, νομικούς σας σύμβουλους, τη δική σας εξειδικευμένη περίπτωση και ανάγκες, να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας, να σας υποβάλουμε οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες μας και να σας προμηθεύσουμε με σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό

Ή


Σε αυτό το στάδιο θέλετε απλώς μια γενικότερης φύσεως ενημέρωση για τις Κυπριακές Εταιρείες, τις επωφελείς χρήσεις τους και λεπτομέρειες για τις τελευταίες διατάξεις της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νομοθεσίας παρακαλώ είτε (α) διαβάστε αποσπάσματα της ενημερωτικής έκθεσης που ακολουθεί, (β) περάστε από τα γραφεία μας (ώρες γραφείου) για να προμηθευτείτε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, την μπροσούρα του οίκου μας και ένα πλήρες "πακέτο ενημέρωσης", (γ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.fbsglobal.com ή www.fbscyprus.com είτε και (δ) επικοινωνήστε μαζί μου τηλεφωνικώς.

KAI ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


Τηλεφωνήστε μας ΤΩΡΑ στο 210-7470303 (κεντρικό τηλέφωνο για συναντήσεις Ελλάδος) και ζητήστε μας συνάντηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να μάθετε πώς εσείς και οι πελάτες σας μπορείτε να κερδίσετε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας [Οfficial Professional Associates - Intermediaries Program ("PA Program")]

Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο


Με την άρση των διεθνών περιορισμών στη διακίνηση του κεφαλαίου, παρατηρείται μια παγκόσμια τάση εισαγωγής χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών με στόχο την προσέλκυση των κεφαλαίων αυτών. Οι διαφορές στη φορολογία διαδραματίζουν σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής φύσεως και έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυάριθμων χρηματοοικονομικών κέντρων, όπως η Κύπρος, σε όλο τον κόσμο τα οποία χρησιμοποιούν οι Έλληνες, ιδιαίτερα από το 1997 και μετά, στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία αλλά, ταυτόχρονα, να παρέχει την ασφάλεια που ένας υποψήφιος επενδυτής εύλογα επιζητεί να εξασφαλίσει πριν από την διάθεση των κεφαλαίων του.

Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο είναι εκείνο της Κυπριακής Εταιρείας. Βασισμένο στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και υποστηριζόμενο από ένα αποτελεσματικό δικαϊκό σύστημα, ένα ελκυστικό πλέγμα φορολογικών κινήτρων και διμερών διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας, Δημόσιες Υπηρεσίες παραδοσιακά φιλικές προς τους ξένους επενδυτές και ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη και, γενικότερα, από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή, έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς, προσελκύοντας προς εγκατάσταση στην Κύπρο τόσο μεγάλες πολυεθνικές όσο και μικρές "οικογενειακές" εταιρείες.

Το 2004, βάσει των επίσημων στοιχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη), οι εγγραφές Κυπριακών εταιρειών έχουν φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Οι νέες εγγραφές εταιρειών για το 2004 ανέρχονται σε 11.586 εταιρείες (& 1.848 έως 28/2/2005). Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2001 (9.432 εταιρείες). Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία την 31/12/2004 είναι 125.361.

Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα στο ότι επιβάλλει λογική φορολογία επί των κερδών (10%) έχοντας παράλληλα συνάψει ένα μεγάλο δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται στους "φορολογικούς παράδεισους" ή τις "μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες" ("μαύρη λίστα") όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έτσι η Κύπρος δεν έχει υποστεί και δεν θα υποστεί οποιεσδήποτε διεθνείς κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 6 πιο "συνεργάσιμες δικαιοδοσίες-χρηματοοικονομικά κέντρα" από τον ΟΟΣΑ.

Η Κύπρος θεωρείται ενός "υψηλού-προφίλ" δικαιοδοσία που επιβάλλει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προσφέρει ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης με την Ελλάδα.

Οι φορολογικοί παράδεισοι, αν και προσφέρουν μηδενική φορολογία, υστερούν σε αυτό το σημείο και δεν προσφέρονται για υψηλού-επιπέδου συναλλαγές, λόγω μεταξύ άλλων και της έλλειψης δημόσιου αρχείου μετόχων-διευθυντών και συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Κύπρος έχει σήμερα καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό κέντρο. Περί τις 80,000 διεθνείς επιχειρήσεις και ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με έδρα τους την Κύπρο, πολλές από αυτές Ελληνικών συμφερόντων. Αρκετές από αυτές διαθέτουν τα δικά τους πλήρως δραστηριοποιημένα και στελεχωμένα γραφεία στην Κύπρο.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος αναμφισβήτητα αποφέρουν σήμερα καρπούς, ιδιαίτερα για τους Έλληνες.

Η Κύπρος και η ένταξη της στην Ε.Ε.


Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ρόλο της σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Η Κύπρος επιβάλλει τους χαμηλότερους συντελεστές εταιρικής φορολογίας στην Κοινότητα, γεγονός που την έχει αναδείξει σαν ένα Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κέντρο που χρησιμοποιείται από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και από επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας που θέλουν να επενδύσουν ή να συναλλαχθούν στην Ευρώπη.

Ο νέος φορολογικός νόμος, που αποτελεί τη τελική και επίσημη "εναρμόνιση" της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, έχει εγκριθεί από τους ευρωπαίους εταίρους μας στις Βρυξέλλες και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Ιουλίου 2002. Η βασική αρχή της "εναρμόνισης" είναι η κοινή βάση φορολόγησης των Κυπριακών Εταιρειών ανεξάρτητα του αν οι μέτοχοι είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο "αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός" εντός της Κοινότητας.

Ο νέος φορολογικός νόμος (που σύντομα εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του) αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο των Κυπριακών εταιρειών και θέτει οριστικά τέλος στις αμφιβολίες ως προς το φορολογικό καθεστώς για τις Κυπριακές εταιρείες. Από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς offshore / "εξωχωρίων εταιρειών" που ίσχυε προηγουμένως. Όλες οι Κυπριακές εταιρείες θεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2003 ως εγχώριες εταιρείες. Ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου 2003, (α) ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου που ισχύει για όλες τις Κυπριακές εταιρείες έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών - δεν προσφέρεται πλέον καμία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και (β) έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που ίσχυαν στις δραστηριότητες των Κυπριακών εταιρειών ξένων συμφερόντων για δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου - τώρα όλες οι Κυπριακές εταιρείες ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης μπορούν να δραστηριοποιούνται εντός καθώς και εκτός Κύπρου χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε ειδικής άδειας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν παρακρατήσεις στα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε αλλοδαπούς μετόχους και ότι υπάρχουν σημαντικές φοροαπαλλαγές για εισοδήματα που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου και που μειώνουν τον αποτελεσματικό συντελεστή φόρου εισοδήματος, για μια εταιρία που δραστηριοποιείται εκτός Κύπρου, σε επίπεδα κάτω του 10%, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και σε 0%.

Ο νέος φορολογικός νόμος έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα καθώς και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων της Κύπρου που επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις.

Με το Νέο Φορολογικό Νόμο η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, πλήρως και επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ , που παράλληλα προσφέρει σημαντικότατα κίνητρα στους διεθνείς επενδυτές.

Είναι φανερό ότι το μέλλον της Κύπρου ως ενός "υψηλού-επιπέδου" διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, προδιαγράφεται θετικά.

Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής Εταιρικής και Φορολογικής Νομοθεσίας


Οι Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΕ) είναι, με βάσει τη νέα φορολογία, απλά Κυπριακές Εταιρείες. Από νομικής άποψης, οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες δεν διαφέρουν καθόλου από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και ανήκουν σε ντόπιους μόνιμους κάτοικους. Για την ακρίβεια, ο όρος "διεθνής" δεν είναι νομική έννοια, πρόκειται απλώς για μια περιγραφή που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για λόγους ευκολίας και προσδιορίζει τις επιχειρηματικές οντότητες που "ανήκουν σε αλλοδαπούς".

Τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται πλαισιώνονται με την, βάσει Νόμου, δυνατότητα της διατήρησης της πλήρους ανωνυμίας των δικαιούχων των μετοχών των ΚΕΔΕ καθώς και την πλήρη άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στα τραπεζικά διαθέσιμα των ΚΕΔΕ (εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί) και των δικαιούχων τους (προσωπικοί λογαριασμοί).

Η Κύπρος, χάρη στη γεωγραφική της θέση και το μεγάλο δίκτυο διακρατικών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, είναι ένας ιδανικός χώρος για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η διεθνής επιχειρηματική οντότητα που λειτουργεί με έδρα την Κύπρο υπόκειται σε φορολογία επί των κερδών της, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία της από τη νομοθεσία ενάντια στην φοροαποφυγή που εφαρμόζεται σε άλλα Κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (ν.3091/2002).

Τα κυριότερα κίνητρα των ΚΕΔΕ συνοψίζονται πιο κάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ (8) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ)

"(8) Summary of Cyprus's incentives
[Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα της Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα)]"
 • Η εταιρική φορολογία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ (10% επί των καθαρών κερδών)
 • Με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω μείωσης της φορολογίας
 • Οι Κυπριακές εταιρείες, βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, δεν είναι εξωχώριες (offshore ή "οφσόρ") εταιρείες. Οι Κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέμησης από την Ελλάδα, την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ
 • Τιμολόγια δαπανών και εξόδων από Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται στα Ελληνικά βιβλία και εκπίπτουν από τα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων (αποφεύγονται δηλαδή οι περιπλοκές των "offshore" / εξωχώριων τιμολογίων - ν. 3091/2002 - που δεν εκπίπτουν)
 • οι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται (απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 15 π. 3) στον "ειδικό φόρο του 3%" που προβλέπεται από τον Νέο Ελληνικό Φορολογικό Νόμο 3091/2002
 • πληρωμές από κυπριακές ΕΔΕ προς εξωχώριες, ως προς τη Κύπρο, εταιρείες δεν επιβαρύνονται με κανένα φόρο παρακράτησης ή καμία άλλη επί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση
 • η Κυπριακή Φορολογική Νομοθεσία δεν περιέχει δυσμενείς διατάξεις για συναλλαγές Κυπριακών εταιρειών με "εξωχώριες" ή "offshore" εταιρείες
 • τα πιο πάνω αφήνουν σημαντικές ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασμό με τη χρήση "εξωχώριων" ή "offshore" εταιρειών σε συνδυασμό με τις Κυπριακές εταιρείες
 • οι φορολογικές ζημίες που δεν συμψηφίζονται με κέρδη μέσα στο έτος μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, έπ' αόριστων. Επίσης, φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη άλλης Κυπριακής εταιρείας του ομίλου με τη οποία υπάρχει 75% άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση
 • απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, κέρδη που προέρχονται από τη διάθεση τίτλων ή κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή μερίσματα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό
 • οι αλλοδαποί δικαιούχοι των Κυπριακών εταιρειών δεν επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους ή τέλη πέραν της εταιρικής φορολογίας επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας
 • η δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων στο εξωτερικό χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση - φόρο παρακράτησης σε συνδυασμό με το ευρύ Δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και πρόσβαση στις Κοινοτικές Οδηγίες της άμεσης φορολογίας παραμένουν ένα πολύ δυνατό ατού για το κυπριακό τομέα διεθνών δραστηριοτήτων
 • επιτρέπονται οι χωρίς φορολογική επίπτωση αναδιοργανώσεις, ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών
 • πρόσβαση & χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οδηγιών και των 40 (& άλλες 39! Υπό διαπραγμάτευση στο παρόν στάδιο) διακρατικών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, εκ των οποίων ιδιαίτερα επωφελείς είναι αυτές που έχουν συναφθεί με την Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη & τις χώρες της Μέση Ανατολής
 • οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων συνεχίζουν να φορολογούνται με συντελεστή 4,25%
 • πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας & της ανωνυμίας των δικαιούχων (προαιρετική ανωνυμία για κάθε μέτοχο ξεχωριστά) - τα στοιχεία των ιδιοκτητών Κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται / δηλώνονται σε καμία Κρατική αρχή - δημόσιο αρχείο
 • πλήρης απελευθέρωση συναλλάγματος - κανένας περιορισμός στην διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών
 • ισχυρό τραπεζικό απόρρητο (ακρογωνιαίος λίθος της Κυπριακής Κρατικής πολιτικής)
 • δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός Κύπρου (στην Κυπριακή αγορά) ή/και εκτός Κύπρου, χωρίς καμία επιπλέον άδεια
 • δυνατότητα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ - σύστημα VIES
 • δυνατότητα ανοίγματος γραφείου-εγκατάστασης στην Λευκωσία ή άλλες πόλεις (και για διενέργεια και επιτόπιων συναλλαγών) για να δοθεί αυξημένη "αξιοπιστία" στο φορολογικό προγραμματισμό του πελάτη που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κερδών της Κυπριακής Εταιρείας
Οι χρήσεις των ΚΕΔΕ


Οι ΚΕΔΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον φορολογικό σχεδιασμό στην Ελλάδα και προσφέρεται για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων (για ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές συναλλαγές) πχ.:

-Εισαγωγές - Εξαγωγές
-Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών
-Διενέργεια Διεθνών Οδικών Μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος)
-Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας
-Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
-Επενδυτικές εταιρείες ή ιθύνουσες εταιρείες
-Ναυτιλιακά

Η Focus Business Services είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει εμπιστευτικά τη δική σας περίπτωση και τις δικές σας ανάγκες και να προτείνει νόμιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Ενδεικτικά, μερικές (όχι όλες) από τις πολλές νόμιμες χρήσεις - τις οποίες γνωρίζουν καλά και οι λογιστές-φοροτεχνικοί/ οικονομικοί διευθυντές και οι νομικοί σας σύμβουλοι - είναι οι εξής:

 • Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ - εισαγωγές: αγορά εμπορευμάτων εξωτερικού από μία Κυπριακή ΕΠΕ και μεταπώληση στην Ευρώπη (π.χ. στην Ελλάδα) - το κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται με συντελεστή 10% αντί λ.χ. 35% στην Ελλάδα, δηλαδή εξοικονομείται 25% φόρου για τα "Κυπριακά κέρδη"! - ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΒΑΤΩΝ (διασυνοριακές μεταφορές & όχι εντός Ελλάδος)
 • Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΔΕ έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη που πραγματοποιούνται στην Κύπρο να φορολογούνται στο 10% ! (προσφέρεται για ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ παροχή υπηρεσιών, π.χ. Πληροφορικής, Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έρευνας Αγοράς, πάσης φύσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εξεύρεσης Προσωπικού, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Εργασιών κ.ο.κ).
 • Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ από την Κυπριακή ΕΔΕ. - Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ROYALTIES (κέρδος που προκύπτει στην Κύπρο φορολογείται στο 10%!)- με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Πνευματικών Δικαιωμάτων θεωρούνται από τις πιο ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως
 • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (HOLDING COMPANIES) - επίσης, με τον νέο Νόμο οι Κυπριακές Εταιρείες Συμμετοχών θεωρούνται από τις πλέον ευέλικτες και φορολογικά αποτελεσματικές παγκοσμίως.
Διακρατικές συμβάσεις - η σύμβαση με την Ελλάδα


Η Κύπρος έχει συνάψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ο σκοπός των συμβάσεων αυτών είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος που πηγάζει από οποιανδήποτε από αυτές τις χώρες. Σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, φόρος που επιβάλλεται στην μια χώρα δίνεται ως πίστωση στο φόρο που επιβάλλεται στην χώρα στην οποία διαμένει ο φορολογούμενος, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να μην επιβαρύνεται με ψηλότερο φορολογικό συντελεστή από τον συντελεστή της χώρας με τον πιο ψηλό συντελεστή φόρου.

Επιπλέον, οι συμβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή των παρακρατήσεων στα εμβάσματα προς και από την Κύπρο για τις διάφορες μορφές εισοδήματος. Ειδικά για την Ελλάδα, η σύμβαση προβλέπει και "χαριστικές πιστώσεις" που φθάνουν το 15% για εισοδήματα από μερίσματα Κυπριακών Εταιρειών. Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές παρακράτησης φόρων που προνοεί η σύμβαση για τα διάφορα εισοδήματα τα οποία υπόκεινται σε παρακράτηση.

Εισόδημα που εισπράκτηκε στην Κύπρο %Εισόδημα που πληρώθηκε από την Κύπρο(3) %
Μερίσματα 25 (1), (4) 25 (3) , (4)
Τόκοι 10, (4) 10 (3) , (4)
Δικαιώματα Μηδέν(2) , (4) Μηδέν(2) , (4)

Σημειώσεις
(1) Η σύμβαση προνοεί για παρακράτηση φόρου αλλά η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν προνοεί για την παρακράτηση οπουδήποτε φόρου- άρα μηδέν (0%).
(2) 5 τοις εκατόν πάνω σε δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών.
(3) Οι Κυπριακές διεθνείς επιχειρήσεις δεν παρακρατούν οποιοδήποτε φόρο για τις πληρωμές που κάνουν - άρα μηδέν (0%).
(4) Μπορούν να εξαλειφθούν με τη χρήση των Κοινοτικών Οδηγιών.


Αποφυγή διπλής φορολογίας στην Ελλάδα

Προσφέρεται χαριστική πίστωση στους Έλληνες επενδυτές η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τα εκτεταμένα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος. Χαριστική πίστωση παρέχεται για φόρους οι οποίοι θα ήταν πληρωτέοι στην Κύπρο πάνω σε κέρδη ή τόκους αν δεν υπήρχαν φορολογικά κίνητρα. Χαριστική πίστωση παρέχεται επίσης για φόρους που θα παρακρατούνταν σε μερίσματα αν δεν δίνονταν φορολογικά κίνητρα.

Ως αποτέλεσμα της χαριστικής πίστωσης, μέρισμα το οποίο πληρώνουν Κυπριακές εταιρείες στους Έλληνες ιδιοκτήτες τους δικαιούται φορολογική απαλλαγή από όλους τους σχετικούς φόρους που δεν καταβάλλουν στην Κύπρο λόγω των φορολογικών κινήτρων. Στην ουσία η Κυπριακή εταιρεία υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 10% αλλά οι μέτοχοι δικαιούνται φορολογικές πιστώσεις ύψους 15%.

Η σύμβαση με την Ελλάδα

Η διμερής Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου κυρώθηκε το 1968. Όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις των διμερών συμβάσεων, οι διατάξεις της υπερισχύουν των διατάξεων της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

Η σύμβαση καλύπτει τους "φόρους εισοδήματος" και, ειδικότερα, καλύπτει το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ως και τους πρόσθετους φόρους και τις λοιπές εισφορές που επιβάλλονται επί του εισοδήματος εντός της ελληνικής επικράτειας.

Βάσει των διατάξεων της σύμβασης "κάτοικος της Ελλάδος" σημαίνει, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε εταιρεία οι εργασίες της οποίας "διευθύνονται και ελέγχονται" στην Ελλάδα.

Εν τούτοις, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, "επί αλλοδαπών επιχειρήσεων λειτουργουσών υφ' οιονδήποτε τύπον εταιρείας" οι οποίες "αποβλέπουν εις την απόκτησιν οικονομικών ωφελημάτων, το κτώμενο καθαρόν εισόδημα ή κέρδος εκ πηγής κειμένης εν Ελλάδι, ως και το προκύπτον καθαρόν κέρδος εκ εν Ελλάδι μονίμου εγκαταστάσεως της επιχείρησης", και μόνον, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η σύμβαση Ελλάδας-Κύπρου ορίζει ότι "μόνιμη εγκατάσταση" σημαίνει "σταθερή επαγγελματική εγκατάσταση" όπου οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται στο σύνολο τους ή μερικώς. Ειδικότερα, ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" περιλαμβάνει: (α) έδρα διοικήσεως, (β) υποκατάστημα, (γ) γραφείο, (δ) εργοστάσιο, (ε) εργαστήριο, (στ) ορυχείο, λατομείο ή άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων, (ζ) εργοτάξιο ή κατασκευή ή εργασία συναρμολόγησης.

Ο όρος "μόνιμη εγκατάσταση" ρητά δεν περιλαμβάνει:

(α) τη χρήση εγκαταστάσεων μόνο για το σκοπό αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης αγαθών ή εμπορευμάτων,
(β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων για το σκοπό αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης,
(γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων για το σκοπό επεξεργασίας από άλλη επιχείρηση,
(δ) τη διατήρηση σταθερής επαγγελματικής εγκατάστασης μόνο για το σκοπό αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων ή συγκέντρωσης πληροφοριών,
(ε) τη διατήρηση σταθερής επαγγελματικής μόνο για το σκοπό διαφήμισης, παροχής πληροφοριών, επιστημονικών ερευνών ή αναλόγων ενεργειών οι οποίες έχουν προπαρασκευαστικό ή επιβοηθητικό χαρακτήρα.

Παρά ταύτα - πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης - το γεγονός ότι μια εταιρεία , ενώ είναι κάτοικος του ενός εκ των συμβαλλομένων κρατών, ελέγχει ή ελέγχεται από μια εταιρεία κάτοικο άλλου κράτους ή διεξάγει εργασίες στο κράτος (είτε μέσω μόνιμης εγκατάστασης είτε διαφοροτρόπως), από μόνο του, δεν μπορεί "να καταστήση εκατέραν των εταιρειών μόνιμον εγκατάστασιν της ετέρας".

Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας & εταιρικό δίκαιο


Η εταιρική νομοθεσία της Κύπρου είναι ουσιαστική αντιγραφή του αγγλικού εταιρικού δικαίου του 1948 (Companies Act, 1948).Οι γενικές διατάξεις του νόμου είναι ανάλογες με εκείνες του νόμου που διέπει τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες χωρίς, όμως, να ενσωματώνει τις πολλαπλές περιοριστικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και, κυρίως, χωρίς να επιβάλλει γραφειοκρατικές διαδικασίες αμφίβολης πρακτικής αξίας και χρησιμότητας.

Η κυπριακή εταιρεία, γνωστή ως "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης" (limited liability company ή, συντετμημένα, Limited, Λίμιτεδ, Ltd ή Λτδ) έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας και, κακώς, συγχέεται μερικές φορές με την ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) η οποία, ως γνωστόν, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας. Η χρησιμοποίηση της ορολογίας αυτής είναι, βέβαια, απόρροια της επίδρασης του αγγλοσαξονικού δικαίου στην νομοθεσία της Κύπρου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής Εταιρείας (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετόχων) θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:

Σύσταση

Η εταιρεία συνίσταται με την υπογραφή από τους ιδρυτές της (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) του ιδρυτικού εγγράφου (memorandum of association) και του καταστατικού (articles of association) της εταιρείας, την κατάθεση των εγγράφων αυτών στον Έφορο Εταιρειών (Registrar of Companies) και την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών (Register of Companies). Η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη με εκείνη της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με τη διαφορά ότι τα έγγραφα αυτά δεν απαιτείται να περιβληθούν τη μορφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τα καταβαλλόμενα τέλη και έξοδα είναι ουσιαστικά χαμηλότερα από τα προβαλλόμενα στην περίπτωση της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής είναι επίσης ουσιαστικά μικρότερος, περιορισμένος σε μερικές ημέρες.

Έγκριση ονόματος

Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την σύσταση μιας εταιρείας, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση έγκρισης από τον Έφορο Εταιρειών ότι το προτεινόμενο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας γίνεται αποδεκτό. Δεν είναι δυνατή η αποδοχή από τον Έφορο ονόματος το οποίο:
 • είναι παρόμοιο με το όνομα υφιστάμενης εταιρείας,
 • θεωρείται παραπλανητικό (π.χ. αν το όνομα μιας εταιρείας με περιορισμένους πόρους υποδηλώνει ότι εταιρεία διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες σε ευρεία κλίμακα ή σε ευρύ τομέα δραστηριοτήτων)
 • υποδηλώνει μια βασιλική σχέση (π.χ. περιλαμβάνει λέξεις όπως "Royal", "King", "Queen", "Crown", κτλ)
 • περιλαμβάνει μια από τις ακόλουθες λέξεις: "National", "Corporation", "Commonwealth", "Co-operative".
Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω περιορισμούς, συστήνεται η υποβολή στον Έφορο δύο ή τριών ονομάτων για έγκριση εκτός από την πρώτη επιλογή, καθώς από πείρα έχει αποδειχθεί ότι με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Καταχώρηση του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Εταιρείας

Για να τεθεί σε ισχύ η εγγραφή μιας εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της, τα οποία καταχωρούνται στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών.

Ιδρυτικό Έγγραφο

Το Ιδρυτικό Έγγραφο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • το όνομα της εταιρείας με τη λέξη "Λίμιτεδ" στο τέλος
 • την έδρα του εγγεγραμμένου γραφείου τους σκοπούς της εταιρείας. Συστήνεται όπως οι σκοποί αυτοί είναι όσο το δυνατό πιο ευρείς, ώστε να επιτρέπουν στην εταιρεία να διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς να υπερβαίνει τις εξουσίες της. Οι σκοποί της εταιρείας μπορούν να καθορισθούν (και συνήθως καθορίζονται) κατά τρόπο ευρύτατο ώστε να επιτρέπουν στην εταιρεία - αν τούτο είναι επιθυμητό- να διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις που, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, θα ήταν επωφελείς για την εταιρεία. Ορισμένες κατηγορίες εταιρειών (όπως οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και, γενικότερα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) πρέπει να πληρούν ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις οι οποίες, όμως, είναι σαφώς προδιαγραμμένες.
 • δήλωση ότι η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη με μετοχές ή με εγγύηση ανάλογα με την περίπτωση
 • το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου
 • τα ονόματα των υπογράφων του ιδρυτικού εγγράφου μαζί με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες έχουν εγγραφεί
Καταστατικό

Το Καταστατικό περιέχει τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική διαχείριση της εταιρείας και ρυθμίζουν τα δικαιώματα των μελών της. Τα άρθρα του Καταστατικού είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή νέα άρθρα είναι δυνατό να προστεθούν με ειδική απόφαση, η οποία απαιτεί πλειοψηφία πέραν του 75 τοις εκατόν των μελών. Το Καταστατικό ρυθμίζει θέματα όπως:
 • Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας
 • δικαιώματα ψήφου των μελών
 • μεταβίβαση μετοχών
 • διορισμός και εξουσίες μελών του Δ.Σ.
 • μερίσματα
 • λογαριασμοί και έλεγχος
Μετοχικό Κεφάλαιο

Δεν υπάρχει κανένας νομικός όρος που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όμως προτείνει το εγκεκριμένο μη καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο να είναι τουλάχιστον K£1.000. Το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να διαιρεθεί σε 1.000 μετοχές της K£1 η κάθε μια.

Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας (δεν υπάρχουν διατάξεις για ελάχιστο κεφάλαιο) μπορεί, βέβαια, να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η αρχική καταβολή των κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνει στην Κύπρο και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κριθεί σκόπιμο να καταβληθεί αρχικά το κεφάλαιο στην Κύπρο, μπορεί στην συνέχεια να διακινηθεί ελεύθερα, σε οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.

Οι μετοχές της Κυπριακής Εταιρείας μπορούν να είναι μετά ή άνευ ψήφου, κοινές ή προνομιούχες και να εκδοθούν στην ονομαστική τους αξία, υπέρ ή υπό το άρτιο. Ένας αριθμός μετοχών πρέπει, όμως, να είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου.

Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται, βέβαια, στη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ιδρυτές / μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός των ιδρυτών/ μετόχων είναι ένας (1).

Οι ιδρυτές, όπως και οι μεταγενέστεροι μέτοχοι, μιας κυπριακής εταιρείας μπορεί, βέβαια, να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, ιδρυτής και μέτοχος κυπριακής εταιρείας μπορεί να είναι μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία. Στο πρόσφατο παρελθόν, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συστήσει κυπριακές θυγατρικές εταιρείες, μεταξύ άλλων για σκοπούς διενέργειας επενδύσεων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης λόγω των σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ύπαρξη διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και των πλείστων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. (Τα πλεονεκτήματα αυτά αναλύονται εκτενέστερα σε μεταγενέστερο κεφάλαιο).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κυπριακή εταιρική νομοθεσία επιβάλλει ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις και διαδικασίες όταν ο αριθμός των μετόχων της εταιρείας αναμένεται ότι θα υπερβεί τους 50 και όταν οι μετοχές της εταιρείας θα προσφερθούν προς αγορά στο ευρύτερο κοινό. Οι κανόνες που μνημονεύονται στον παρόντα οδηγό δεν επιχειρούν να καλύψουν τις πρόσθετες αυτές προϋποθέσεις και διαδικασίες των "δημοσίων" εταιρειών.

Μέτοχοι-Ανωνυμία

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο αριθμός των μετόχων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο:
 • πλήρες όνομα
 • διεύθυνση
 • εθνικότητα
 • επάγγελμα
 • αριθμός μετοχών
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που απαιτείται ανωνυμία, οι εμπιστευματοδόχες εταιρείες μας στην Κύπρο μπορούν να κατέχουν τις μετοχές, άνεϋ δικαιωμάτων, σε εμπίστευμα για τον πραγματικό δικαιούχο, μη μόνιμο κάτοικο Κύπρου. Ο εμπιστευτοδόχος οφείλει να εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από τη Κεντρική Τράπεζα για να κατέχει μετοχές σε εμπίστευμα εκ μέρους των πραγματικών δικαιούχων.

Ανωνυμία : η έννοια του εμπιστεύματος (TRUST)

Σε μερικές περιπτώσεις, επιχειρηματικοί λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διατήρησης της ανωνυμίας των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε ένα επιχειρηματικό φορέα (εταιρεία). Δεδομένου ότι οι μετοχές των κυπριακών "μη δημοσίων" εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, η επιζητούμενη ανωνυμία μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία ενός εμπιστεύματος (trust). Η έννοια του εμπιστεύματος, αν και ανύπαρκτη στο ελληνικό δίκαιο, είναι πλήρως αναγνωρισμένη κα ευρύτατα διαδεδομένη στο αγγλοσαξονικό δίκαιο με τους σαφείς και αυστηρούς κανόνες που τη διέπουν.

Το εμπίστευμα (trust) στο αγγλοσαξονικό δίκαιο (και, κατ' επέκταση, στο δίκαιο της Κύπρου) είναι μια μορφή πληρεξουσίου (trust deed), το οποίο μπορεί να είναι γενικό ή ειδικό με ευρύτατες ουσιαστικά μηδενικές εξουσίες, όπου απλά, η ταυτότητα του εντολέα (cestuis que trust ή beneficiary) προς τον εντολοδόχο (trustee) δεν είναι γνωστή στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να κατέχει περιουσιακά στοιχεία ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασμό, ενώ στην ουσία τα κατέχει και τις διενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος του εντολέα του, προς τον οποίο έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού.

Τα εμπιστεύματα αυτά (trusts) αναγνωρίζονται από την Νομοθεσία της Κύπρου.

Έναντι των υπολοίπων Κυπριακών Αρχών (και φυσικά των τρίτων), ο εμπιστευματοδόχος (που συνήθως είναι εταιρείες των λογιστών της εταιρείας στην Κύπρο) παρουσιάζονται ως μέτοχοι της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου (trustee) συνεπάγεται, φυσικά την καταβολή κάποιας επαγγελματικής αμοιβής η οποία συναρτάται από τον όγκο της επιτελούμενης εργασίας αλλά, στην πράξη, δεν συνθέτει ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση.

Γενικές συνελεύσεις

Από το νόμο απαιτείται η σύγκλιση γενικής συνέλευσης των μετόχων τουλάχιστο μια φορά κάθε χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 15 μήνες από τη προηγούμενη αλλά η πρώτη ετήσια συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εντός 18 μηνών από την σύσταση της εταιρείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης των μετόχων είναι:
 • Η έγκριση του προτεινόμενου μερίσματος
 • Ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Ο διορισμός των Ελεγκτών
 • Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ( του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και του προσαρτήματος)
 • Η λήψη αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων (όπως η τροποποίηση του καταστατικού, η αύξηση/ μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και ορισμένων άλλων θεμάτων ανάλογης σοβαρότητας)
Στο βαθμό που όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας παρίστανται (ή εκπροσωπούνται) στη γενική συνέλευση και υπογράφουν τα σχετικά πρακτικά, δεν απαιτείται η φυσική τους συνάθροιση και, κατ' επέκταση, η γενική συνέλευση μπορεί, στην πράξη, να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

Λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων νομικών απαγορεύσεων και περιορισμών, ο τρόπος διορισμού των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται από το Καταστατικό της εταιρείας, Ανεξάρτητα με το τι προβλέπεται στο Καταστατικό, τον τελικό λόγο για τον διορισμό και απομάκρυνση των μελών του Δ.Σ. έχουν τα μέλη της εταιρείας. Στις πλείστες περιπτώσεις το Καταστατικό προβλέπει ότι τα ονόματα των πρώτων μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι τα πρώτα μέλη. Τα πρόσωπα που κατονομάζονται από τους υπογραφείς διορίζονται μέλη του Δ.Σ. κατά την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης αυτής.

Σε ότι αφορά το φορολογικό σχεδιασμό, είναι σημαντικό όπως η εταιρεία διευθύνεται και ελέγχεται στην Κύπρο. Συνεπώς, συστήνεται όπως η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. που διορίζονται είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Σε ότι αφορά τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ., απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • πλήρες όνομα ( δεν αρκούν τα αρχικά)
 • επάγγελμα
 • διεύθυνση οικίας
 • υπηκοότητα
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνήθως ορίζεται στο Καταστατικό της εταιρείας. Αν ο αριθμός δεν προσδιορίζεται στο Καταστατικό, από το νόμο ορίζεται ότι είναι μεταξύ δύο και πέντε. Η εταιρεία μπορεί να έχει ένα μόνο Διοικητικό Σύμβουλο που μπορεί να είναι, στην περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας, ταυτόχρονα και ο Γραμματέας της εταιρείας.

Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαιτεί τη μετοχική ιδιότητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι Κύπριοι ή αλλοδαποί. Μάλιστα, οι αλλοδαποί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λάβουν άδεια παραμονής και εργασίας, εφόσον έχει εξασφαλισθεί άδεια εγκατάστασης γραφείου διαχείρισης της εταιρείας στην Κύπρο.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πραγματοποιούνται στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Βέβαια, στις περιπτώσεις εκείνες που είναι σημασίας να προκύπτει ότι η εταιρεία "διευθύνεται και ελέγχεται" από την Κύπρο, τουλάχιστον η πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοικοι Κύπρου. Για παράδειγμα, κατά την επικρατούσα ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, θα μπορούσε μια Κυπριακή Εταιρεία να θεωρηθεί "ημεδαπό" (ως προς την Ελλάδα) νομικό πρόσωπο, αν η πραγματική της διοίκηση ασκείται στη Ελλάδα, έστω και αν η καταστατική της έδρα βρίσκεται στην Κύπρο.

Εταιρικά έγγραφα

Τέτοια έγγραφα περιλαμβάνουν συνήθως:
 • το πιστοποιητικό της εγγραφής
 • το Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο
 • τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας
 • τα ονόματα των μελών του Δ.Σ., του γραμματέα και των μετόχων
 • τα πιστοποιητικά μετοχών
 • τα πρακτικά της καταστατικής συνέλευσης και άλλα απαραίτητα πρακτικά των συνεδριάσεων των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων
 • τα επιστολόχαρτα με στοιχεία της εταιρείας, τιμολόγια και άλλη γραφική ύλη της εταιρείας
 • οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύστασης της
Τέλη χαρτοσήμων

Τα τέλη χαρτοσήμων που καταβάλλονται κατά την εγγραφή της εταιρείας και το ύψος τους εξαρτάται από το εξουσιοδοτημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (60 Λ.Κ. + 0,6% του κεφαλαίου)

Διορισμός γραμματέα

Ο γραμματέας διορίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. και το Καταστατικό πρέπει να περιέχει σχετική πρόνοια. Ο διορισμός γραμματέα απαιτείται από τον νόμο.

Ο Γραμματέας της εταιρείας είναι έννοια που δεν υπάρχει στην ελληνική εταιρική νομοθεσία και είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το επιφορτισμένο με την ευθύνη τήρησης των μητρώων της εταιρείας, της τήρησης των πρακτικών, της πρόσκλησης των συνελεύσεων και συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας κ.λ.π. Το ρόλο αυτό συνήθως διαδραματίζουν οι λογιστές της εταιρείας.

Εγγεγραμμένο γραφείο

Κάθε εταιρεία οφείλει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο, από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να διεξάγει τις εργασίες της ή από την 14η μέρα μετά την σύσταση της, ανάλογα με το ποια από τις δυο ημερομηνίες προηγείται χρονικά. Στο εγγεγραμμένο γραφείο επιδίδονται εντάλματα, κλήσεις, ειδοποιήσεις, διατάγματα και άλλα επίσημα έγγραφα που απευθύνονται στην εταιρεία. Η έδρα του εγγεγραμμένου γραφείου καθορίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Η έδρα (εγγεγραμμένο γραφείο ή registered office) της εταιρείας πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο. Η διεύθυνση αυτή είναι ο τόπος που επιδίδονται έγγραφα νομικής φύσεως που απευθύνονται στην εταιρεία.

Στις περιπτώσεις εκείνες που η εταιρεία δεν έχει άλλη φυσική παρουσία στην Κύπρο, ως έδρα της εταιρείας συνήθως χρησιμοποιείται το γραφείο των λογιστών της

Τραπεζίτες, νόμισμα και υπογράφοντες

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα στα περισσότερα από τα κυριότερα νομίσματα. Οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς.

Ο οίκος μας αναλαμβάνει, υπό την ιδιότητα μας ως Επίσημου Συνεργάτη - Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών, το άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Guernsey (Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσμίως.

Πιστοποιητικό σύστασης

Όταν ο Έφορος Εταιρειών κρίνει ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν αναφορικά με την προτεινόμενη εταιρεία πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγραφής και η εταιρεία καθίσταται εταιρική οντότητα με ανεξάρτητη νομική υπόσταση, ξεχωριστή από τους μετόχους που την απαρτίζουν.

Λογιστικά βιβλία και στοιχεία

Η κυπριακή εταιρική και φορολογική νομοθεσία δεν περιέχει τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ελληνική νομοθεσία περί θεωρήσεως βιβλίων και στοιχείων, χρόνου έκδοσης των στοιχείων και ενημέρωσης των βιβλίων, υποβολής περιοδικών καταστάσεων στις φορολογικές αρχές κ.λ.π. Σε απόλυτη εναρμόνιση με την αγγλοσαξονική παράδοση ως προς το θέμα αυτό, η υποχρέωση των κυπριακών εταιρειών περιορίζεται στην υποχρέωση επαρκούς τήρησης βιβλίων από τα οποία προκύπτουν:
 • οι εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας
 • οι πωλήσεις και οι αγορές της εταιρείας
 • τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας
Η κυπριακή νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα τήρησης των βιβλίων και στοιχείων στο εξωτερικό, κατ' επιλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια από πλευράς των Κυπριακών Αρχών). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η αποστολή, ανά εξάμηνο, στην έδρα της εταιρείας αντιγράφου του καθολικού στο οποίο, όμως πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο συνδυασμός των προαναφερόμενων διατάξεων επιτρέπει την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων μιας κυπριακής εταιρείας από, για παράδειγμα, την μητρική της εταιρεία χωρίς να απαιτείται η θεώρηση τους από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή. Η δυνατότητα αυτή όχι μόνο περιορίζει ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας μιας κυπριακής Εταιρείας, αλλά παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία ενδέχεται να βρίσκεται εκτός Κύπρου, να παρακολουθεί χωρίς δυσκολία την οικονομική πορεία της εταιρείας έχοντας άμεση πρόσβαση στα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία.

Τέλος, τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας μπορούν να τηρούνται, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η προκύπτουσα ευελιξία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Κυπριακής ς Εταιρείας.

Οι δηλώσεις που υποχρεωτικά υποβάλλονται από τις κυπριακές εταιρείες προς τις Κυπριακές Αρχές περιορίζονται στα εξής:
 • Την Ετήσια Έκθεση, που υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών και στην οποία παρατίθενται τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένα άλλα ανάλογης φύσεως στοιχεία. Με την Ετήσια Έκθεση συνυποβάλλονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας . Στον Έφορο Εταιρειών, επίσης κοινοποιούνται οι οποιεσδήποτε αλλαγές του Καταστατικού της εταιρείας, της έδρας και, γενικότερα, των στοιχείων που αντικατοπτρίζονται στο Καταστατικό της.
 • Την Ετήσια Φορολογική Δήλωση (στην οποία επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας).
 • Τις περιοδικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατουμένων φόρων (τέτοιες δηλώσεις υποβάλλονται μόνο από υπεράκτιες εταιρείες που διατηρούν φυσική παρουσία και εργοδοτούν φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο.
Το νέο καθεστώς για τις Κυπριακές Εταιρείες - λογιστικά βιβλία και στοιχεία

Με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του καθεστώτος "offshore" (οι Κυπριακές Εταιρείες είναι τώρα εγχώριες και μπορούν να δραστηριοποιούνται και εντός Κύπρου) καθώς και την Κρατική πολιτική για ποιοτική αναβάθμιση της Κύπρου σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι απαιτήσεις από πλευράς των Κυπριακών Αρχών είναι κατά πολύ αυστηρότερα από προηγούμενα χρόνια (υποχρέωση, ακόμα και για αδρανείς εταιρείες, για (1) προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα, (2) υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων και (3) διεξαγωγή ελέγχου από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή ο οποίος υποχρεούται να διεξάγει και να στοιχειοθετεί (φάκελος ελέγχου) τον έλεγχο του βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, (4) αυστηρότεροι κανόνες τήρησης βιβλίων και στοιχείων από πριν, (5) υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο του ΦΠΑ για μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκό ΑΦΜ στο Σύστημα VIES), και πολλές άλλες υποχρεώσεις). Το αποτέλεσμα είναι αφενός το αναβαθμισμένο κύρος και οντότητα της Κυπριακής εταιρείας - ως μία Ευρωπαϊκή νομική οντότητα που δεν είναι "offshore" - και αφετέρου ένας σημαντικά μεγαλύτερος όγκος εργασιών από προηγουμένως που πρέπει να διεκπεραιωθεί σε συντομότερο διαθέσιμο χρονικό περιθώριο.

Σημείωση: Ο οίκος του δικτύου μας, A K Kotsomitis Chartered Accountants, είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέχει πλήρη φοροτεχνική και ελεγκτική κάλυψη

Έξοδα - Καθημερινή διαχείριση της εταιρείας

Η εταιρεία Focus Business Services έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες οποιασδήποτε διεθνούς επιχειρηματικής εταιρείας, όπως την ετοιμασία των μισθολογικών καταστάσεων, τις πληρωμές και τις εισπράξεις μετρητών, την έκδοση τιμολογίων και άλλες λογιστικές και εμπορικές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, η Focus Business Services χρησιμοποιεί άρτια καταρτισμένο προσωπικό το οποίο εργάζεται χρησιμοποιώντας σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάνοντας χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων.

Η Focus Business Services προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της (βλέπε εταιρική μπροσούρα ή/και ιστοσελίδα www.fbsglobal.com ή www.fbscyprus.com ).

Η Focus Business Services είναι επίσημα εξουσιοδοτημένη από τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές για την αντιπροσώπευση αλλοδαπών στην σύσταση και τη λειτουργία Κυπριακών εταιρειών και αναλαμβάνουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σας προς όλες τις Αρμόδιες Κυπριακές Αρχές / Νομοθεσία. Σας παρέχουμε πλήρη νομική, φοροτεχνική, λογιστική, ελεγκτική κάλυψη στην Κύπρο και ΔΙΕΘΝΩΣ [και άνοιγμα εταιρικών αλλά και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, την Ελβετία, τo Λουξεμβούργο, Guernsey (Channel Islands), την Αγγλία και παγκοσμίως, υπό την ιδιότητα μας ως Επίσημου Συνεργάτη - Οfficial Ιntroducer - διεθνούς φήμης τραπεζών]. Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η παρουσία μας στην Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία (Associate Office) εγγυούνται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στα μέτρα του Έλληνα επιχειρηματία / ιδιώτη, μέσα στα πλαίσια μιας φιλικής σχέσης συνεργασίας που παράλληλα διαφυλάττει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας. Βασικές αρχές της FBS είναι (1) η δυναμική παρακολούθηση των ελληνικών και των διεθνών δημοσιονομικών και νομοθετικών εξελίξεων, η συνεχής ενημέρωση του πελάτη και η παροχή νόμιμων και αποτελεσματικών λύσεων διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και (2) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και σε λογικό κόστος που πάντα θα ξέρετε εκ των προτέρων. Ενημερωτικά, το κόστος σύστασης μιας απλής Κυπριακής ΕΔΕ ανέρχεται σε 1.500 EURO και τα βασικά ετήσια έξοδα νομικής αντιπροσώπευσης (πλήρης υπηρεσία διευθυντών, εγγεγραμμένου γραφείου, γραμματέα) σε 1.000 EURO.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES


EΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Με ισχύ από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005, λόγω ανάπτυξης της εταιρείας και για τη καλύτερη σας εξυπηρέτηση, τα Κεντρικά μας γραφεία μεταφέρονται (επεκτείνονται) από την υφιστάμενη μας διεύθυνση στη διεύθυνση: ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 9, Λευκωσία.

Σημειώνουμε ότι:

(α) δεν θα υπάρξει αλλαγή στους αριθμούς τηλεφώνων, φαξ & ταχυδρομικού κωδικού της εταιρείας, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή της εταιρικής μας ιστοσελίδας

(β) τα παλιά μας γραφεία (2ος & 4ος όρόφος στο Μέγαρο LIBRA HOUSE) διατηρούνται στη διάθεση του ομίλου και θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο ("satellite offices")- σημ.: βρίσκονται σε απόσταση 200μ. από τα νέα μας γραφεία.

(γ) απολογούμαστε εκ των προτέρων και ζητούμε την κατανόηση σας για τυχόν "μικροταλαιπωρίες" κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των γραφείων μας (από 18-23 Φεβρουαρίου 2005)

(δ) το ΜΕΓΑΡΟ SEVERIS HOUSE βρίσκεται στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου της Λευκωσίας στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ Νο.9, είναι νεόδμητο κτίριο με νεοκλασική αρχιτεκτονική και ένα από τα πιο μοντέρνα και τεχνολογικώς προηγμένα κτίρια γραφείων στην Κύπρο. Η Focus Business Services θα κατέχει το ρετιρέ του κτιρίου (550 τ.μ., 35 θέσεις εργασίας, χώροι υποδοχής, 3 αίθουσες συνεδριάσεων)

ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (7/2/2005) (& ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ FOCUS BUSINESS SERVICES ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ 2ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ)

Ιδρύθηκε στις 7/2/2005, υπό την αιγίδα της Κυπριακής και Ελληνικής Κυβέρνησης και σαν μέρος του ΚΕΒΕ - Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (αντίστοιχο του ΕΒΕΑ) ο Κυπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος.

Μέρος των σκοπών του Συνδέσμου, είναι η προαγωγή, επέκταση και ενθάρρυνση των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και η υποβολή σχετικών προτάσεων στις κυβερνήσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Αριστείδης Κοτσομύτης (εκπροσωπώντας την Focus Business Services, που είναι από τα Ιδρυτικά Μέλη) εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και μέλος της επιτροπής καταγραφής και επίλυσης προβλημάτων του Συνδέσμου. Η Α.Ε. εκάστοτε Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο θα είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου. Αλλα μέλη του Δ.Σ. (στο οποίο εκπροσωπούνται ευρύ φάσμα κλάδων & επαγγελμάτων) είναι οι Τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA Bank, o λογιστικός οίκος PricewaterhouseCoopers κ.α. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ]

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΣ

Τώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίστανται πλέον περιορισμοί στη δραστηριοποίηση Ελλήνων / Ευρωπαίων, είτε απευθείας είτε μέσω των Κυπριακών εταιρειών τους, στην επιτόπια Κυπριακή αγορά.

Επίσης δεν απαιτείται καμία επιπλέον προϋπόθεση, όρο, άδεια ή διατύπωση (πλην της εγγραφής στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ εάν δεν το έχετε ήδη πράξει). Η Κυπριακή σας εταιρεία είναι μία αμιγώς εγχώρια εταιρεία και μπορεί άμεσα, εάν το επιθυμείτε, να δραστηριοποιηθεί στην Κυπριακή αγορά.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Memorandum - Summary of Cyprus's Incentives


-Tax incentives
-Cyprus's flexible & modern legislation
-Cyprus's excellent infrastructure
-Cyprus as a non-offshore EU Financial and Business Centre


Summary of Incentives

Cyprus has a significantly upgraded image as a jurisdiction since its EU Accession on 1.5.2004.

With the enactment of its New Tax Legislation on 1.1.2003 (including 3 amending laws, the last one in November 2004) and the abolition of the "offshore regime", Cyprus has put a simplified, effective and transparent tax system in place that is fully EU, OECD, FATF and FSF compliant.

The result is a stable EU, "non-offshore" tax-competitive jurisdiction with exciting tax planning potential for EU and non EU clients alike.

 • In summary, Cyprus is the "lowest-tax EU jurisdiction" that is not offshore. The standard corporate tax rate of 10% (0% for shipping companies, 4.25% for maritime management companies) is the lowest in the European Union, and the lowest "non-offshore jurisdiction corporate tax rate" in the world). Cyprus is now a premier holding, finance, royalty and trading company jurisdiction
 • However, Cyprus's biggest asset is its friendly and investor-friendly Tax Authorities who are always keen to help foreign investors. And their long and stable history of doing so
 • Thin spreads of profit are acceptable and so it is possible that a lot of legal tax-planning strategies can be effectively and easily employed in order to lower Cyprus tax... even at levels significantly lower than 10%
 • Invoices from offshore companies are acceptable in Cyprus companies' books and payments to offshore companies bear no withholding tax (tax planning point)
 • Possibility to obtain Advance Tax Rulings
 • Absence of strict transfer pricing rules
 • No specific substance requirements
 • There is added commercial value and monetary benefits due to the ability to register for EU VAT in Cyprus
 • Trading in securities is essentially a tax-exempt activity as any profit from the disposal of any type of security, irrespective of whether this profit forms part of a company's trading activity or is of a capital nature, is exempt from Cyprus tax
 • The foreign beneficial owners of Cyprus companies, branches and partnerships are not liable to additional tax on dividends or profits over and above the amount paid or payable by the respective legal entities
 • The "out-of-Cyprus profits" of Cyprus non-resident companies are not taxable - escape tax altogether in Cyprus - (Cyprus companies with management & control exercised outside Cyprus) - in other words an "EU offshore vehicle"
 • Maritime Management Companies are taxed at 4.25% and shipping income is tax-exempt
 • Low personal tax rates that reach a maximum of 30% for income over 20.000 CYP (35.000 EURO) and substantial relief for overseas employment and for non-residents taking up employment in Cyprus for the first time
 • Low social insurance contributions (6.3% of gross salary) - total employer contributions to various funds amount to 10% of gross salary and total employee contributions to 6.3%
 • No capital gains tax or net worth taxes except with respect to real estate situated in Cyprus
 • Beneficial use of EU Directives that have been transposed into the Cyprus Tax Legislation
 • Wide and exceptionally beneficial Double Tax Treaty Network
 • Attractive Permanent Establishment (PE) rules and generous PE provisions available in the DTT Network
 • Mergers, Takeovers and other re-organizations can take place within groups with no tax consequence
 • Unilateral tax-relief is granted to all Cyprus companies for foreign tax suffered irrespective of the absence of a double tax treaty
 • Tax losses are carried forward indefinitely and can also be surrendered as group relief
 • Interest deduction for borrowing costs provided
 • Low duties - taxes on the establishment of companies
 • Very low expense level (fees) for financial and professional service provision compared to other EU jurisdictions. The difference is more evident in the case of professional service recurring costs (administration, accounting & tax compliance) are estimated to be at 35- 40% of Western European rates! Note: One could very easily be misled by the low quoted start up costs for major European Jurisdictions as to the final total costs which can be considerable if one calculates recurring costs!

  EU Directives, Cyprus's double tax treaty network, EU Directives - Holding Companies - Group Finance Companies - Royalty Companies

 • The Netherlands, Luxembourg and other classic holding company jurisdictions now face a new outstanding competitor. As we are moving forward in time from EU Accession we are seeing more and more clients preferring Cyprus as a holding jurisdiction to other traditional jurisdictions. However, sometimes best results can be achieved by combining Cyprus with other jurisdictions such as The Netherlands and Luxembourg rather than by substitution.
 • Beneficial use of EU Directives enacted into Cyprus Law (effectively "copied" - transposed into Cyprus Law and their benefits extended to residents of Third Countries):

  - Parent / Subsidiary Directive (no withholding tax on payment of dividends, no transitional period (immediate effect), no minimum participation / shareholding limits, no minimum holding period, dividend exempt subject to conditions, tax credit for tax withheld abroad)

  - Interest / Royalties Directive (no withholding tax on interest paid to non- residents, no transitional period (immediate effect), 25% minimum participation / shareholding required only in the case of royalties, no minimum holding period, interest taxed depending on nature, royalties subject to corporation tax, tax credit for tax withheld abroad)

  - Merger Directive (involves companies resident and non resident, leads to elimination of the tax consequence of any reorganization, merger, division, transfer of assets, exchange of shares)
 • Cyprus's has a wide and beneficial double-tax treaty (DTT) network. There are currently 40 DTTs in force and 39 others being negotiated. It has to be noted here that Cyprus has fewer DTTs than some competing EU jurisdictions but in many cases more beneficial than its competitors' treaties such as those with Russia, Romania, Yugoslavia and the whole of Eastern Europe and the Middle East. The existence of these treaties, combined with the low overall tax paid by Cyprus companies, offer significant possibilities for international tax planning through the island
 • A significant number of double tax treaties concluded by Cyprus lower or eliminate foreign withholding taxes on dividends, interest and royalties or capital gains paid out from / arising in the contracting states and some also include particularly beneficial tax sparing credit provisions for dividends, interest and royalties. A "tax sparing credit" is a tax credit available to the recipient, which is higher than the actual tax paid in Cyprus. Tax sparing credit provisions can be found in the treaties concluded with Canada, China, Czech and Slovak Republics, Denmark, Egypt, Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Malta, Mauritius, Poland, Romania, Russia, Syria, Thailand, UK and former Yugoslavia
Cyprus Holding Companies

Apart from the generic features of the tax system, the DTT Network and the adoption of EU Directives, other important features of the tax system beneficial to Cyprus Holding Companies are the following:

 • Participation exemption: Foreign dividends are tax-exempt (provided that a minimum 1% holding in the company paying the dividend is maintained. Also note that this exemption does not apply if the non-resident company paying the dividend carries on, directly or indirectly, more than 50% of investment activities - passive income - AND the overseas tax burden is significantly lower than the Cyprus tax burden (practically interpreted by the Tax Authorities to mean less than 5% "headline tax") and NO other rules, minimum holding period, minimum investment threshholds etc.). No capital gains tax is payable on the sale or transfer of securities and the gains are exempt from Income Tax (except gains from disposal of shares in companies owning real estate situated in Cyprus - only to the extent that the gain relates to the particular Cyprus real estate). Also, profits from a permanent establishment (PE) outside Cyprus are tax-exempt and its losses can be set-off against Cyprus income (this exemption also does not apply if the PE carries on more than 50% of investment activities - passive income - AND the overseas tax burden is significantly lower than the Cyprus tax burden). This exemption (PE) in conjunction with the use of some of Cyprus DTTs can result in PE profits avoiding tax altogether.
 • Simple rules and no need for additional and sometimes complex and expensive tax structuring to circumvent anti-avoidance provisions, as it usually is the case with other jurisdictions in the case of dividends or capital gains
 • Low or no withholding taxes on outgoing dividends, interest and royalties (no withholding tax on dividends and interest irrespective of the country or residence of the recipient (even offshore jurisdictions) or the existence of a Double Tax Treaty, no withholding tax on royalty payments for use of the rights outside Cyprus, 10% if the rights will be used in Cyprus (subject to DTT & EU Directives) and 5% on films (subject to DTT & EU Directives). We note here that, compared to other "key" holding company jurisdictions, only Cyprus and the UK have 0% dividend withholding tax (DWT) - so no need for complex and expensive "structuring out" of DWT. THIS IS AN IMPORTANT COMPETITIVE ADVANTAGE OF CYPRUS compared to other holding company jurisdictions.
 • No capital gains or income tax on the liquidation of participations or the liquidation of the Cypriot Holding Company itself
 • No net worth taxes (and as mentioned before no capital gains taxes) during the life of the Cypriot Holding Company
 • Tax losses are carried forward indefinitely and can also be surrendered as group relief
 • Mergers, Takeovers and other re-organizations can take place within groups with no tax consequence
 • Unilateral tax-relief is granted to all Cyprus companies for foreign tax suffered irrespective of the absence of a double tax treaty
 • No thin capitalization rules
 • Limited anti-avoidance provisions
 • Interest deduction for borrowing costs is provided
 • Absence of strict CFC Legislation
 • Attractive Permanent Establishment (PE) rules and generous PE provisions available in the DTT Network
 • No specific substance requirements
 • No obligation for the holding company (or right) for VAT registration & compliance
 • Low duties - taxes on the establishment of companies
 • Absence of "strict" transfer pricing rules
 • Possibility to obtain Advance Tax Rulings
 • Low expense level for professional / financial fees
In conclusion, the Cyprus tax system enables:

(a) the extraction of foreign sourced dividends at mitigated or zero rates of foreign withholding tax (owing to the use of the Parent Subsidiary Directive or the Use of Double Tax Treaties if the Directive is not applicable)

(b) the receipt of foreign dividends at zero rates of corporation tax or special defence contribution (local withholding tax) or any other local taxes (subject to conditions - anti avoidance provisions that are easy to satisfy), i.e. "an EU holding company with no domestic tax leakage on holding activities"

(c) the distribution of available profits to non-resident shareholders at zero rates of dividend withholding tax, irrespective of jurisdiction or the absence of a DTT (even to offshore jurisdictions) and


(d) allows for the realization of capital gains from the disposal of shares in foreign companies at zero rates of corporation and capital gains tax on the gains", irrespective of holding period and shareholder percentage AND no capital gains tax on the liquidation of the holding company itself

Cyprus (Group) Finance and Royalty Companies

Apart from the generic features of the tax system, the DTT Network and the adoption of EU Directives, other important features of the tax system beneficial to Cyprus (Group) Finance & Royalty Companies are the following:

Important features of Cyprus (Group) Finance Companies:

 • Absence (under a Double Tax Treaty or the Interest and Royalty Directive) of interest withholding tax
 • Low overall tax burden
 • Possibility of deducting interest expenses from taxable income
 • Absence of thin capitalization rules or their inapplicability in the case of "back to back" financing
 • Absence of interest withholding tax in connection with interest paid on loan financing irrespective of jurisdiction or the absence of a DTT (even for interest payments to offshore jurisdictions)
 • Reasonable level of "margin" required by tax authorities
 • Low expense level for professional / financial fees

  Important features of Cyprus Royalty Companies:

  • Absence or reduction (under a Double Tax Treaty or the Interest and Royalty Directive) of withholding tax on royalties paid to Cyprus company
  • Low overall tax burden
  • Tax deduction of royalty payments
  • Effective tax depreciation of investments in intellectual property
  • Absence of withholding tax on royalty payments irrespective of jurisdiction or the absence of a DTT (including to offshore companies) for rights used outside Cyprus - the usual case
  • Neutral VAT treatment
  • Reasonable level of "margin" required by tax authorities
  • Effective protection of intellectual property rights by Legislation and participation of Cyprus in international agreements
  • Low expense level for professional / financial fees
  Cyprus's flexible & modern legislation

  Restrictions concerning maximum allowable percentage participation, as well as minimum monetary level of foreign investment in any enterprise / legal entity in Cyprus, were lifted from January 2000 for EU citizens and from October 1, 2004 for non-EU citizens.

  Now, Cyprus's investment policy allows 100% foreign participation in Cyprus entities in almost all sectors of the economy not only for EU citizens but also for investors from third countries. Please note that restrictions still remain on a few sectors in the areas of real estate development (it is permitted to buy property for private use), tertiary education, public utilities, radio & television stations, newspapers, magazines and airlines.

  • Full exemption from all exchange controls - restrictions, both for EU and non-EU Nationals
  • Full anonymity of foreign beneficiaries is ensured by the legislation - no public body possesses the identity of the final beneficiaries, not even The Registrar of Companies or the Tax Authorities
  • Strict Bank confidentiality which is the cornerstone of State policy
  • Cyprus entities, whether beneficially owned by foreign nationals or local persons can engage into either local or international activities without the need for any special permit (activities inside Cyprus by non-EU nationals were prohibited before October 2004)
  Cyprus's excellent infrastructure

  • Modern and efficient multilingual banking & financial services sector
  • Excellent air and sea connections and telecommunications services
  • Government services and Tax Authorities that are professional, friendly and efficient
  • A mature professional services sector (Indicative of the high standard of the profession in Cyprus is that it was the first country in the world that had been approved by The Institute of Chartered Accountants of England & Wales to qualify Chartered Accountants locally, without the need to work in the UK)
  • Very low expense level (fees) for financial and professional service provision compared to other EU jurisdictions. The difference is more evident in the case of professional service recurring costs (administration, accounting & tax compliance) are estimated to be at 35- 40% of Western European rates! Note: One could very easily be misled by the low quoted start up costs for major European Jurisdictions as to the final total costs which can be considerable if one calculates recurring costs!
  Request a Meeting


  Request a meeting with our Chairman or one of our directors. We will be pleased to address your specific needs.

  Our directors are continuously traveling to a number of countries meeting existing and potential clients and associates.

  Thus, if you have a serious interest in our services, or you wish to join our Professional Associates - Intermediaries Program ("PA Program") your options are the following:
  • Visit one of our offices (you can combine this with a pleasant short break in Cyprus or Greece),
  • Request a confidential meeting in your country of residence during our next business trip, or
  • Contact us via telephone, fax or e-mail
  OR

  Contact Us


  Feel free to contact us in order to address your specific needs.

  Person to contact initially: Aris Kotsomitis (Chairman)

  Due to the large daily volume of contacts and due to the fact that our Chairman personally supervises the response to all initial client communications please kindly note our policies for responding to your communications:

  1) Your full contact details (Name, Surname, Title, Company name (if applicable), Address, Fax, Tel, E-mail) - as well as a statement of your specific needs - will have to be disclosed to FBS. We will not respond to any queries not accompanied by your full and valid contact details.
  2) Allow up to 48 - 72 hours for a response - usually by phone
  3) IF YOU WANT US TO TREAT YOUR CASE AS "URGENT" - please state this fact clearly so we can attend to your query in priority order.

  Company NameFocus Business Services (Cyprus) Ltd. (Trust Company)
  Company Address SEVERIS HOUSE *
  9, Archbishop Makarios III Ave.
  [Satellite Office: LIBRA HOUSE - 2nd floor - 21 P. Katelari St.]
  P.O. Box 22784, CY-1524 Nicosia
  CYPRUS

  * Our head office is situated in the very heart of the Nicosia (the capital of Cyprus) business district, at SEVERIS HOUSE, one of the most modern and high-tech office buildings on the island.
  Telephone Numbers + (357) 22 456363 (10 lines)
  Fax Numbers + (357) 22 668180
  Contact emailcyprus@fbscyprus.com